ExportSelect is een werving & selectie bureau, gespecialiseerd in het realiseren van exportgroei door het bemiddelen van ervaren managers voor exportfuncties. Internationaal ondernemen en exportmanagement staan bij onze dienstverlening centraal: in vaste functies of op projectbasis. Voor een verdere introductie over de aanpak en werkwijze van ExportSelect verwijzen we naar de website: www.exportselect.nl

Voor exportmanagement, area management en overige exportfuncties op hbo-niveau, biedt ExportSelect in samenwerking met de Fenedex aanvullende mogelijkheden om te komen tot een professionele ondersteuning bij de werving & selectie van geschikte kandidaten. Vanwege een beoordeling van persoonlijke competenties en de noodzakelijke ervaring van kandidaten voor deze functies, is een externe werving & selectie hier vaker gewenst. In aanvulling op de huidige self-service van de Exportvacature site, kan er door de Fenedex leden bij de invulling van bestaande vacatures een beroep worden gedaan op een professionele ondersteuning door ExportSelect. Deze ondersteuning is flexibel, tegen speciale tarieven en stapsgewijs toegesneden op de bestaande behoefte:

1. Quickscan:
Een opdrachtgever kan de selectie uit het bestand van de Fenedex exportvacature site en de eerste gesprekken met potentiŽle kandidaten door ExportSelect laten uitvoeren.

- ExportSelect selecteert, op basis van een bestaand functieprofiel, uit het bestand van de exportvacature site mogelijke kandidaten en heeft met hen eerste gesprekken. Vervolgens wordt er advies uitgebracht en bij voldoende aansluiting op het profiel, wordt de procedure verder overgelaten aan de opdrachtgever.

2. Bestandsopdracht:
Naast het bestand van de Exportvacature site van de Fenedex wordt bij een dergelijke opdracht ook het bestand van ExportSelect aangesproken voor de selectie van passende kandidaten voor een bestaande vacature. Vanwege onze doelgroepen-benadering en de specifieke focus op het vakgebied export, kan ExportSelect gebruik maken van een gericht kandidaten bestand.

- ExportSelect adviseert op basis van de vacature in het opstellen/aanpassen van een organisatie- en functieprofiel.
- ExportSelect heeft vervolgens interviews met meer kandidaten en adviseert op basis van een bredere selectie procedure dan bij een quickscan.
- ExportSelect draagt op basis van deze zoekresultaten de geselecteerde kandidaten voor aan de opdrachtgever.
- ExportSelect begeleidt een zorgvuldige afronding van de procedure.

Uiteindelijk is de keuze van de meest geschikte kandidaat wel beperkt tot bestandskandidaten en wordt er geen werving en selectie ondernomen in de arbeidsmarkt. Hieruit ontstaan twee mogelijkheden: Er wordt in het bestand een geschikte kandidaat gevonden en er volgt een aanstelling of er zijn geen goede kandidaten en de search gaat verder op basis van een bredere aanpak middels een externe (advertentie) search.

3. Volledige werving & selectie opdracht uitbesteed aan ExportSelect.
In aanvulling op een bestandsopdracht, kan er een externe (advertentie) search worden uitgevoerd. Op dat moment is er sprake van een volledige wervings -en selectie opdracht:

- ExportSelect continueert de search op een bredere externe zoekbasis.
- ExportSelect scherpt (indien nodig) het functieprofiel aan op basis van de reeds opgedane ervaring met de vacature.
- ExportSelect verzorgt en begeleidt de advertentie strategie, de opzet en de plaatsing.
- Aanvullend wordt de vacature op de website van ExportSelect geplaatst.
- ExportSelect continueert de selectieprocedure en garandeert de voordracht van kandidaten.
- ExportSelect adviseert en begeleidt de uiteindelijke keuze van de juiste kandidaat en geeft suggesties voor eventuele aanvullende export opleidingen.

Voordelen:

- Via deze aanpak kunnen Fenedex leden tegen lagere kosten gebruik maken van een professionele werving en selectie. Dit komt een kritische en onafhankelijke voorselectie ten goede. ExportSelect heeft hiervoor de nodige exportkennis en werving & selectie ervaring in huis. Door de juiste focus op de doelgroep, heeft het kandidatenbestand van ExportSelect een hoge relevantie voor diverse export(management)vacatures.

- De werving en selectie procedure voor een vacature kan dus naar behoefte trapsgewijs worden uitgebreid: eerst via de exportvacature site, vervolgens via de ExportSelect bestanden en tenslotte door middel van een externe (advertentie) search. Met een goed functieprofiel bespaart deze werkwijze tijd en geld voor onnodige advertenties, indien er een aantal geschikte kandidaten in een bestand wordt gevonden. De opdrachtgever kan uiteraard ook direct een volledige procedure laten uitvoeren door ExportSelect en zowel het bestand als de advertentie search mogelijkheid benutten.

Kosten:

Aan de Quickscan en de trapsgewijze aanpak van de werving- en selectie opdrachten zijn kosten verbonden, die voor Fenedex leden ruim onder de gangbare tarieven liggen. Zo variŽren de kosten voor een Quickscan tussen de Ä250 - Ä1000, afhankelijk of er daadwerkelijk in het exportvacature bestand van de Fenedex de geschikte kandidaten worden gevonden en/of worden geÔnterviewd. Bij uitbreiding van de quickscan naar een daadwerkelijke werving -en selectie opdracht, wordt de reeds berekende fee voor een quickscan verrekend met de opdrachtfee.

Voor meer informatie over de werkwijze verwijzen wij u vriendelijk naar: www.exportselect.nl
Voor een nadere uitleg kunt u contact op nemen met ExportSelect, Raymond Smid of Nancy Peters op telefoonnummer: 026-3764581 of u kunt een mail sturen naar info@export-select.nl.