Deze site is opgericht om de Nederlandse exporteur zo goed mogelijk te voorzien van geschoold exportpersoneel, geheel volgens de missie van Fenedex:  
     
      Fenedex biedt sollicitanten de mogelijkheid hun CV te plaatsen en exportvacatures te zoeken. Werkgevers kunnen hun exportvacatures plaatsen en sollicitanten zoeken.

De exameneisen van Fenedex worden gebruikt om te bepalen over welke vaardigheden de sollicitant moet beschikken om een exportfunctie te vervullen.

Fenedex werkt op de exportvacature site samen met ExportSelect, een op werving -en selectie van exportfuncties gespecialiseerd bureau. ExportSelect beoordeelt in het bijzonder de noodzakelijke kennis en competentie van kandidaten voor het zakendoen in het buitenland.

De gegevens van kandidaten op deze exportvacaturesite zijn uitsluitend bestemd voor opvraag door exporterende bedrijven. Gebruik van deze gegevens door organisaties die zich bezighouden met de werving en selectie van personeel is derhalve niet toegestaan.